Privacy verklaring

Privacyverklaring [GSF Energy B.V. (Airturb)]
De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). [GSF Energy B.V. – Airturb] is de controller in de zin van de AVG. Dit betekent dat [GSF Energy B.V. – Airturb] beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe. [GSF Energy B.V. – Airturb] is ervoor verantwoordelijk dat de persoonlijke gegevens die het van u ontvangt, worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en op een juiste en zorgvuldige manier.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
[GSF Energy B.V. – Airturb] moet het gebruik van persoonlijke gegevens kunnen baseren op een van de grondslagen van artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan ​​deze gegevens te verwerken als de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG).

[GSF Energy B.V. – Airturb] verzendt de nieuwsbrieven / informatie / aanbiedingen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven op basis van uw toestemming. U kunt de website van [GSF Energy B.V. – Airturb] bezoeken of u tijdens de evenementen registreren door een formulier in te vullen. Wanneer u zich registreert, geeft u toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres door uw e-mailadres en naam in te voeren en de relevante knoppen aan te vinken en erop te klikken. U kunt het registratieformulier niet verzenden zonder deze uitdrukkelijke toestemming.

U kunt uw toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar [info@airturb.com] of door op “uitschrijven” te klikken in de e-mails die u ontvangt van [GSF Energy B.V. – Airturb].

Uitwisselen van informatie
[GSF Energy B.V. – Airturb] deelt uw gegevens niet met derden.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Artikel 32 van de AVG is verplicht [GSF Energy B.V. – Airturb] om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onwettige verwerking te voorkomen.

[GSF Energy B.V. – Airturb] zorgt daarom voor een passende bescherming van de persoonsgegevens die het bewaart, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en richtlijnen.

Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens
[GSF Energy B.V. – Airturb] mag uw e-mailadres niet langer bewaren dan nodig is voor de gegevensverwerking (artikel 5, lid 1, onder e), van de AVG). Dit betekent dat [GSF Energy B.V. – Airturb] uw e-mailadres en naam verwijdert zodra u aangeeft dat u [GSF Energy B.V. – Airturb] – geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Uw privacyrechten U hebt het recht om te bekijken

Uw persoonlijke gegevens
(artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (artikelen 16 en 17 van de AVG). U kunt een verzoek om een ​​kopie sturen naar:

GSF Energy B.V. – Airturb
Stationsplein 45 A4.004
3013AK Rotterdam