Privacyverklaring

Privacyverklaring Airturb

Airturb gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Doel verwerking persoonsgegevens

Airturb verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming en/ of ter uitvoering van de garantiebepalingen. Bij zowel een eventuele reservering als bij het aanmelden voor garantie, geeft u middels het inzenden van uw persoonsgegevens toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven of tijdens de evenementen van Airturb uw e-mailadres noteren. Ook in dit geval geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar [info@airturb.com] of door op “uitschrijven” te klikken in de e-mails die u ontvangt.

Uitwisseling van gegevens

 • Reserveringen
  Wanneer u via ons een Airtub wenst te kopen, vragen wij op onze reserveringspagina om uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens sturen wij door naar een van onze gecertificeerde installateur (zie op onze website op de pagina “installateurs”). Vanaf dit moment is Airturb geen verwerkingsverantwoordelijke meer van uw persoonsgegevens. De installateur neemt verder contact met u op voor het vervolgproces.
 • Garantie
  Om uw reeds aangeschafte Airturb aan te melden voor garantie, vragen wij om registratie van uw Airturb. Op onze garantiepagina vragen wij derhalve om uw persoonsgegevens ter registratie en uitvoering van de garantiebepalingen. De volgende gegevens controleren wij ter verificatie bij de installateur: I)serienummer en II) installateur. De overige persoonsgegevens die u op deze pagina achterlaat, delen wij niet met derden.
 • Wettelijke verplichting
  Airturb deelt uw persoonsgegevens in beginsel verder niet met derden, tenzij een wettelijke verplichting dit eist. Een voorbeeld hiervan is een verzoek tot informatieverschaffing naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Airturb zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die zij onder zich heeft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Airturb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Voor de verschillende doelen zijn de bewaartermijnen als volgt:

 • Garantie: 10 jaar
 • Reserveringen: 2 jaar
 • Nieuwsbrief: zolang de aanmelding actief is
 • Contactformulier: 1 jaar

Uw privacyrechten

Conform de AVG heeft u een aantal privacyrechten:

 • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken
 • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
 • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen
 • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
 • U wilt bezwaar maken

In geval u beroep wilt doen op bovenstaande rechten, kunt u uw verzoek schiftelijk richten aan info@airturb.nl of via de post indienen, het postadres is:

GSF Energy B.V. – Airturb

Stationsplein 45 A4.004

3013AK Rotterdam